Om ATDesign

Som konstruktör och CAD-designer har jag flera års erfarenhet som konsult i roller som bl.a  underleverantör, produktutvecklare, CAD-konstruktör och projektledare.  Jag arbetar med att ta fram solid och ytmodeller, sheet metal detaljer samt konstruktionsunderlag.  Jag har även arbetat med att ta fram rena konceptmodeller med fokus på produktdesign och rendering. 

För egna projekt använder jag mig av Alibre design expert. För kundprojekt kan jag  också utföra uppdrag i Catia V5 och Creo.

Välkommen att höra av dig för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt.

Hör av dig till: anna@atdesign.se