OM MIG

Jag har arbetat flera år som konsult och underleverantör inom konstruktion och produktutveckling, med större del av tiden inom fordonsindustrin. Efter att ha spenderat mycket tid med att uppdatera befintliga produkter och ritningar ville jag tillbaka till det som är drivkraften för mig – innovation.  Min ambition är att designa innovativa och genomtänkta  produkter och lösningar som behövs i vardagen, som kan hjälpa människor och kanske göra världen lite bättre.

Som oberoende CAD designer med egen licens för avancerad CAD och rendering kan jag arbeta inom många olika områden, vilket är en stor fördel eftersom det ger en erfarenhetsmässig bredd och tillåter att man kan arbeta mer flexibelt. Jag trivs med omväxling och möjligheten att kunna arbeta med både stort och smått inom produktdesign.

Om du vill veta mer eller är intresserad av samarbete får du gärna kontakta mig. 

/Anna – ATDesign